U Dugopolju prezentiran analitičko-izvještajni dokument projekta razvoja cikloturističke destinacije Dalmatinske zagore – splitskog zaleđa

12.04.2021.
U Dugopolju prezentiran analitičko-izvještajni dokument projekta razvoja cikloturističke destinacije Dalmatinske zagore – splitskog zaleđa

Turističke zajednice općine Dugopolje, općine Klis, grada Sinja, grada Trilja i grada Vrlike udružile su se kako bi pokrenule projekt razvoja suvremene cikloturističke ponude na području svojeg obuhvata.

Cikloturizam, kao selektivni oblik turizma visoke dodane vrijednosti, jedna je od najbrže rastućih niša turističke industrije. Pritom je cikloturizam izuzetno održiv i vrijedan katalizator turističkog te gospodarskog i društvenog razvoja područja i regija koja se, tradicionalno, ne smatraju turistički aktivnima. U srži motivacije njegovih korisnika leži želja za uživanjem u očuvanim prostorima te upoznavanju autentičnih lokalnih kultura.

Turistički razvijenim destinacijama cikloturizam pruža prijeko potrebnu diversifikaciju ponude, produženje sezone i dolazak gostiju s većom dodanom vrijednošću, a njima komplementarnim ruralnim prostorima širom otvara vrata turističke aktivnosti. Potencijal cikloturizma je prepoznat je i na strateškoj razini pa se u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske upravo on navodi kao strateški važan proizvod u kojega je potrebno ulagati. Uz to, u uvjetima „novog normalnog“, cikloturizam dobiva dodatnu pozitivnu dimenziju kao jedan od najotpornijih oblika turizma u kontekstu pandemije COVID-19.

Iako vrlo potentan, cikloturizam traži sustavni pristup razvoju infrastrukture i usluga te kreiranju svježih promocijskih obrazaca. Surađujući s brendom „Trail – Full Cycling Experience“, specijaliziranim za razvoj cikloturističkih destinacija, koji u Dalmaciji razvija cikloturističku ponudu Makarske rivijere i Zabiokovolja te Doline Neretve, a kreirao je i jedinstvenu mikro-destinaciju Polja Jezero između Vrgorca i Ploča, krajem 2020. započeo je opsežan terenski i analitički rad procjene resursa, potencijala i postojećeg stanja na području Dugopolja, Klisa, Sinja, Trilja i Vrlike.

Cikloturistički stručnjaci su tijekom studenog i prosinca 2020. godine odvozili sve postojeće i označene rute na području svih gradova i općina uključenih u projekt. Ukupno su analizirali 21 rutu s 656 kilometara biciklističkih trasa. Ocjenjivali su tipove ruta, njihovu prilagođenost tržišnim potrebama, sigurnosno stanje, koherentnost označavanja, komplementarnost i povezanost te opremljenost odnosno turističku atraktivnost.

Na temelju prikupljenih podataka izrađen je detaljan analitičko-izvještajni dokument koji je na sastanku održanom tijekom ožujka u Dugopolju, prezentiran predstavnicima naručitelja.

Dokument daje sliku postojećeg stanja, ocjenu kvalitete postojeće infrastrukture, izdvaja zabilježene izazove i prepreke pozicioniranju područja na cikloturističkom tržištu te daje osnovne smjernice za potrebne intervencije odnosno modifikacije postojećih resursa. U njemu se prepoznaje izniman potencijal Dalmatinske zagore kao cikloturističke destinacije. Očuvana priroda, raznoliki pejzaž, razgranata mreža cesta i lokalnih puteva s niskim intenzitetom prometa te dostupnost iz najvažnijih europskih tržišta čine razvoj ove grane sportsko-pustolovnog turizma logičnim korakom. Sukladno tome, turističke zajednice gradova Vrlike, Trilja i Sinja te općina Klis i Dugopolje i dalje su usmjerene na razvoj cikloturizma s ciljem veće prepoznatljivosti destinacije na emitivnim tržištima s težnjom za razvoj održivog turizma.

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Cikloturističke destinacije Dalmatinske Zagore

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?