Obveza plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete – informacija

11.03.2020.
Vrijeme za čitanje: 2 - 3 min.

Temeljem članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine,br.52/19) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva su obveznici praćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzoinski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se utvrđuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, neovisno da li su navedeni u izreci, obrazloženju rješenja ili nisu navedeni u rješenju, a ispunjavaju propisane uvjete za postavljanje pomoćnih kreveta.

Sukladno članku 17. stavku 2. Zakona o turističkoj pristojbi, godišnji paušalni iznos turističke pristojbe iznajmljivači mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31.srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja o odobravanju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, uplatnice će se generirati iz sustava eVisitor.

Radi praćenja obveze naplate turističke pristojbe iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete, a pomoćni kreveti im nisu navedeni u izreci rješenja, nego u obrazloženju rješenja ili uopće nisu navedeni u rješenju, trebaju podnijeti upravnom tijelu županije nadležnom za poslove ugostiteljstva zahtjev za izdavanje rješenja u kojem će se pomoćni kreveti navesti u izreci rješenja sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine , broj 120/19).

Do donošenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivači koji koriste i oglašavaju pomoćne krevete su navedeni samo u obrazloženju rješenja ili pomoćni krevetni uopće nisu navedeni u rješenju, morati će samostalno ispuniti uplatnicu uvećanu za iznos sukladno broju pomoćnih kreveta koje koriste i oglašavaju te će plaćanjem turističke pristojbe ispuniti zakonsku obvezu glede plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.Takva uplata će se u sustavu eVisitor generirati kao preplaćeni iznos sve dok u sustavu eVisitor ne evidentira broj pomoćnih kreveta sukladno ishođenom novom rješenju.

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja, ukoliko ne žele iznajmljivati odnosno koristiti pomoćne krevete dužni su odjaviti pomoćne krevete te ih ne smiju niti oglašavati.

COVID19 Info

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?