Upute za privatne iznajmljivače

11.03.2020.
Vrijeme za čitanje: 3 - 5 min.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u nadležnom upravnom tijelu (Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinska županija, Grad Sinj, Odjel za turizam, Dragašev prolaz 24., tel: 021/708-601, gđa. Zora Bitunjac).

PRIJAVA GOSTIJU

Iznajmljivači su obvezni u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska odjaviti njihov boravak.

STANDARDIZIRANA PLOČA

Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta te vrstu posebnog standarda, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma su:

 1. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel.: 021 343 888 ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
 2. Binar d.o.o. (Livanjska 12 i Hrvatske mornarice 1F , 21000 Split; tel.: 021 344 442 ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
 3. Tramax d.o.o. (Mažuranićevo Šetlište 26, 21000 Split; tel.: 021 548 808; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

CJENIK

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

Istaknuta na vidljivom mjestu mapa s napisanom vrstom, kategorijom i cjenikom, cijene istaknute u HR KUNAMA.

Cjenik sobe i ostalih usluga mora biti na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku!

Stavke koje cjenik mora sadržavati:

 1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
 2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom,...)
 3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno,....)
 4. Termin (unijeti sve termine, sezone,...)
 5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama)
 6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
 7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a)

POPIS GOSTIJU

Popis gostiju vodi se u elektroničkom obliku. (e-visitor)

KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU (ili obrazac evidencije o prometu)

EVIDENCIJA O PROMETU – je evidencija o izdanim računima, koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu.

U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju svakog dana evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Evidencija o prometu vodi se u KUNAMA!

Napomena: Knjiga evidencije o prometu može se koristiti više kalendarskih godina.

IZDAVANJE RAČUNA

Svaki iznajmljivač obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu.

Račun obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju: - ime i prezime- adresa prebivališta/boravišta - nadnevak izdavanja računa - broj računa - ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena - cijenu obavljene usluge.

Ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

DODATNO

Dodatne obveze iznajmljivača:

 • Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj
 • u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, cjenik te kućni red
 • u objektu vidljivo istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina
 • posjedovanje kutije prve pomoći
 • plan evakuacije izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata sobe ili u neposrednoj blizini
 • prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR morate obavijestiti goste putem Internet oglašivača i/ili tur. agencija da su obavezni dati osobne podatke prilikom rezervacije smještaja odnosno dolaska u smještajni objekt (pravilo u kućnom redu), zbog zakonske regulative RH (prijava u sustav eVisitor)

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE (NN 52/19)

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) koji se koriste za pružanje usluga smještaja. Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu

Najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) - 350,00

Uplatnice se ne šalju poštom što Vas ne oslobađa obveze plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe!!!.

Uplate izvršiti isključivo u poslovnicama pošte, poslovnih banaka, Fine ili Internet bankarstvom.

UPLATNICA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Primatelj: TZ GRADA SINJA
Broj računa primatelja ili IBAN: HR241001005-1738904740
Model: HR67 Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača - šifra objekta za koju se provodi plaćanje boravišne pristojbe.

PLAĆANJE ČLANARINE TZ (NN 52/19)

Iznajmljivači su obvezni plaćati članarinu turističkoj zajednici. Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet, utvrđenih rješenjem nadležnog upravnog tijela.

Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama):

 • GLAVNI KREVET - 45,00
 • POMOĆNI KREVET - 22,50

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi ( prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ – 2.

Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa.

UPLATNICA TURISTIČKE ČLANARINE:

Primatelj: TZ GRADA SINJA
Broj računa primatelja ili IBAN: HR401001005-1738927150
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: OIB smještajnog objekta

Za više informacija posjetite visitsinj.com ili nas kontaktirajte putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona na 021/826-352.

COVID19 Info

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?