Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

18.05.2020.
Vrijeme za čitanje: 1 - 2 min.
Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

Speleološka sekcija Planinarskog društva Sv. Jakov – Bitelić, uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja – Ispostava Sinj, Građanske inicijative Čisto podzemlje, Općine Hrvace, Turističke zajednice grada Sinja i brojnih planinarskih društava, očistili su jamu podno Kodžomanovog umca - Vrdova.

Hrvatski krš poznat je u svijetu po dubokim jamama. U Hrvatskoj su do sada istražene 54 jame dublje od 250 m, od čega su tri jame dulje od 1000m.

Speleolozi svake godine pronalaze veći broj do sada neistraženih špilja i jama. Istraživanja u velikim špiljama i jamama traju godinama.

Speleolozi nažalost često pronalaze sve veći broj ekološki ugroženih špilja i jama. Osim zagađenim vodama te geotehničkim zahvatima u okolišu, špilje i jame su uglavnom ugrožene otpadom koji se u njih namjerno baca. Brojni takvi slučajevi su i na području Cetinske krajine.

Stoga se 16. svibnja Speleološka sekcija Planinarskog društva Sv. Jakov - Bitelić odlučila na eklošku akciju čišćenje jame duboke oko 60m na području Vrdova na lokalitetu podno Kondžomanovog umca koju su nesavjesni građani godinama punili otpadom. U tome je imala potporu Hrvatske gorske službe spašavanja – Ispostava Sinj, Građanske inicijative Čisto podzemlje, Općine Hrvace, brojnih planinarskih društava: Velebit, Svilaja, Mosor, Kočari, Jelinak, Željezničar te Turističke zajednice grada Sinja i Čistoće Cetinske krajine.

Smisao cijele akcije je razvijanje ekološke svijesti, ali i apel svim izletnicima koji posjećuju prirodne ljepote Dalmatinske zagore, da budu ekološki odgovorni te ne ostavljaju otpad u prirodi.

Veseli nas činjenica što je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara”. Naime, novim zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku zbog očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa rijeka Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarnim područjima, stijenama, šumskim i špiljskim staništima te drugim prirodnim vrijednostima proizašlim iz višestoljetne tradicije korištenja prostora te bogatog kulturno povijesnog nasljeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno povijesnoj baštini.

Organizatori akcije se zahvaljuju svima koji su nesebično pomogli u ovoj zahtjevnoj ekološkoj akciji.

Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

Ekološka akcija čišćenja jame podno Kodžomanovog umca - Vrdovo

COVID19 Info

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?