Preporuke za rad iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19

02.06.2020.
Vrijeme za čitanje: 3 - 5 min.

Fizička udaljenost. Tijekom boravka u objektu gosti se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.

Dezinficijens. Ako u objektu postoji pult, na pultovima za obavljanje plaćanja usluga nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog korištenje na koži s deklariranim djelovanjem na viruse).

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju. Na ulazima objekata na vidljivom je mjestu, nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore gdje borave gosti, ili te informacije dati gostima prilikom prijave ili staviti informativni letak u smještajnu jedinicu. U smještajnoj jedinici dostupan je broj telefona odgovorne osobe u objektu koja dalje preuzima kontakt prema zdravstvenim ustanovama u slučaju sumnje na COVID-19.

Maksimalan broj osoba u prostorima. Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u zajedničkim prostorima (blagovaonici gdje se poslužuje doručak, zajedničkoj praonici,...) sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.

Papirnati ručnici i jednokratni materijal. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ručnika i ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Odlaganje otpada. U svim jedinicama preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima (kante moraju biti zatvorene).

Zaštitna oprema. Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za osobe koje ulaze u smještajne jedinice gosta (spremačice, osoba koja dočekuje goste, majstori).

Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera.

Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-192.4.2020..pdf

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod- sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za- pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.

Higijena pulta za prijavu (ako postoji u objektu). Redovita dezinfekcija površina pulta za prijavu gostiju.

Fizička udaljenost prilikom prijave gosta. Osigurati dovoljan razmak između gosta i osobe koja dočekuje gosta, smanjiti duljinu trajanja prijave/odjave ispod 15 minuta (što je definicija bliskog kontakta) ili ako to nije moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu sanitarnu udaljenost).

Informiranje gostiju i djelatnika. Domaćin treba biti dovoljno informiran o COVID- 19 kako bi mogao bez problema spriječiti moguće širenje COVID-19 unutar objekta. Trebao bi moći informirati goste koji se raspituju o preventivnim mjerama ili drugim uslugama koje gosti mogu zahtijevati (na primjer, medicinske i ljekarničke usluge dostupne na tom području ili u samom objektu, brojevi telefona dežurnih epidemiologa i sl.).

Primjena tehnologije. Potenciranje obavljanja check-ina online, beskontaktnog plaćanja, plaćanja predračunom, samo-skeniranja dokumenata i sl. (gdje je primjenjivo i moguće).

Dostupnost opreme. U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice (na upit).

Frekvencija čišćenja smještajnih jedinica. Čišćenje te zamjena posteljine i ručnika obavljat će se sukladno postojećim standardima, uz informiranje gostiju da se ako žele zamjena posteljine i ručnika može i drugačije urediti, odnosno prilagoditi zahtjevima gosta (npr. da se posteljina i ručnici mijenjaju na zahtjev gosta).

Čišćenje površina i sanitarnog čvora. Sve površine koje su došle u kontakt s gostom (noćni ormarić, stol, stolica, stolić za kavu, bilo koji namještaj, sadržaji, daljinski upravljač itd.) moraju se očistiti prikladnim deterdžentom i dezinfekcijskim sredstvom. Čišćenje svih površina kupaonice mora se posvetiti posebna pozornost prilikom smjene gostiju.

Posteljina i ručnici. Korištena posteljina (posteljina i ručnici u kupaonici) mora se čuvati odvojenom od čiste posteljine; prljava i čista posteljina uvijek se mora odvajati i ne smije doći u kontakt.

Informiranje gostiju. Osigurati da su informacije/upute o novima procedurama za čišćenje jedinica i zamjena posteljine jasno vidljive i dostupne gostima. Korištenje vode i kloriranja. Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode provodi se na uobičajen način. Vezano uz bazenske vode moguća je primjena maksimalnih dozvoljenih koncentracija klora.

Bazeni. Odvojiti ležaljke tako da se osigura fizička udaljenost od u odnosu na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Potrebno je dezinficirati ležaljke redovito, a svakako nakon smjene gostiju.

Saune. Preporučuje se van funkcije staviti sve vlažne saune. Suhe saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom. Suradni djelatnici. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, dostavljača) treba organizirati tako da se prije dolaska te osobe telefonski najave i izmjere temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti u objekt dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Izvor: HZJZ, TZSDŽ, Apartman Plus

COVID19 Info

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?