Obavijest iznajmljivačima - obračun i dostava turističke članarine za 2020.

12.01.2021.

Unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

Podsjećamo, kako je od 1. siječnja 2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

Spomenutim Pravilnikom propisuje se iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te način dostave podataka o osnovici za obračun članarine.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu:

  • Krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor – 45.00 kn po krevetu;
  • Pomoćni krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor (umanjen za 50%) - 22.50 kn po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine osoba može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Međutim, dana 31. srpnja 2020. u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici temeljem kojeg je godišnji iznos paušalne turističke članarine umanjen za 50%, dok se u potpunosti oslobađa plaćanja na pomoćne krevete.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi novi Obrazac TZ 2 do 15. siječnja 2021. u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu.

Novi Obrazac TZ 2 – za iznajmljivače

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?